GDPR

Informace o zpracování osobních údajů – informační memorandum

 

Tento dokument poskytuje uživatelům stránky www.NoMyTherm.cz informace o způsobu zpracování jejich osobních dat a o právech s nimi souvisejících. Více obecných informací viz GDPR.

 

Stránky www.NoMyTherm.cz uchovávají o svých uživatelích následující informace:

 

Identifikační údaje – jméno, které jste nám poskytli při vyplňování kontaktního formuláře, případně jste je později aktualizovali. Tento údaj sbíráme v rozsahu nezbytném pro komunikaci s vámi.

 

Kontaktní údaje – e-mail, který jste nám poskytli při vyplňování kontaktního formuláře. Tento údaj sbíráme jenom od vás za účelem efektivní komunikace mezi stránkou a jejich uživateli.

 

Všechna tato data využíváme následujícím způsobem:

 

Data primárně využíváme k naplnění aktivit, které jsou předmětem činnosti kontaktního formuláře. Tedy ke komunikaci s vámi, zejména k odpovědím na Vaše dotazy a žádosti. Údaje, které uvedete v kontaktním formuláři, příp. při e-mailové komunikaci, zůstávají zachovány na mailovém serveru.

 

Jak dlouho vaše údaje držíme?

 

Stránky www.NoMyTherm.cz ukládají osobní údaje svých uživatelů (i bývalých) po dobu danou zákonnými předpisy a oprávněnými zájmy stránek. Po uplynutí příslušných lhůt data mažeme. Vaše identifikační a kontaktní informace držíme, dokud si nevyžádáte jejich smazání. Po obdržení vaší žádosti o výmaz tyto informace smažeme nejpozději do 7 dnů.

 

Jaké údaje o vás potřebujeme? Jak můžete ovlivnit zpracování údajů?

 

Pro činnost těchto stránek potřebujeme být schopni vědět kdo jste a mít možnost se s vámi spojit. Za tímto účelem od vás potřebuje vaše identifikační a kontaktní údaje skrze kontaktní formulář.

 

Komu vaše údaje předáváme?

 

Vaše identifikační a kontaktní informace nejsou předávány žádné třetí straně.

 

Kdo konkrétně vaše údaje spravuje?

 

Veškeré osobní údaje spravuje pouze jeden člověk – majitel stránky www.NoMyTherm.cz. Martin Myška.

 

Jaká jsou vaše práva?

 

Vaše data zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem.

 

  1. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete vznést námitku proti zpracovávání vašich dat, případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, nebo u soudu.
  2. Máte právo na informaci, jaká data, v jakém rozsahu a jakým způsobem zpracováváme.
  3. Máte právo na opravu těchto dat a na jejich smazání („právo na výmaz“).
  4. Máte právo na získání kopie osobních dat, které o vás zpracováváme. Tuto kopii osobních dat vám poskytneme bez zbytečných odkladů, nejpozději ale do 7 dnů od přijetí vaší žádosti a samozřejmě zcela zdarma.
  5. Máte právo na informaci bez zbytečného odkladu při případném úniku osobních dat

 

Jak chráníme vaše data?

 

Data v elektronické podobě jsou uložena v databázi stránky, která je chráněna přístupovým heslem. Dále v počítači, který je rovněž chráněn přístupovým heslem. Na počítači je používán pouze legální operační systém s pravidelnými aktualizacemi, legální software, aktivní antivirový program a firewall, pravidelné zálohování. Samotný počítač je v uzamykatelném objektu.

 

Ostatní

 

Před vyhotovením tohoto informačního memoranda jsme zpracovali podrobný datový audit a balanční test. Oba dokumenty jsou archivovány pro případnou kontrolu UOOU.

 

Stránky www.NoMyTherm.cz má uzavřené smlouvy s těmito zpracovateli:

 

Google Analytics – statistický nástroj

Facebook – sociální síť

 

 

NoMyTherm

Martin Myška – tel. 604 530 527

e-mail: info@nomytherm.cz

IČO: 02798743

Sokolovská 72/113
360 05 Karlovy Vary

 

V Karlových Varech dne 1.1.2022